0969.430.943

Gửi liên hệ

Thông tin liên hệ

  • Địa chỉ: Thôn 3 xã Eah'leo huyện Eah'leo tỉnh Đaklak

  • Email: Nguyenthanhtung.daklak@gmail.com

  • Điện thoại: 0903.537.336

  • Website: www.coffeetungnguyen.com

  • Hotline: 0969.430.943