0903.537.336

Gửi liên hệ

Thông tin liên hệ

  • Địa chỉ: khu An Phú Quý, P. Điện Ngọc, TT. Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam

  • Email: Nguyenthanhtung.daklak@gmail.com

  • Điện thoại: 0969.430.943

  • Website: www.coffeetungnguyen.com

  • Hotline: 0903.537.336